Navi nhận gói hỗ trợ 30.000 USD từ Facebook

FbStart là là một chương trình do Facebook thiết kế nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực di động. Navi – Ứng dụng đặt phòng theo giờ – vinh dự là một trong 200 startup Việt tham … Read More