Điều khoản và Điều kiện dành cho khách hàng

Khi thực hiện đặt phòng tại hệ thống Navi Booking, người dùng cần phải thỏa mãn những điều kiện sau: 1. Độ tuổi Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên hệ … Read More

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Tại Navi Booking chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân (gọi tắt là PII) mà bạn cung cấp. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, … Read More