Navi giành chiến thắng tại cuộc thi khởi nghiệp Alpha Startups

Alpha Startups là cuộc thi khởi nghiệp do quỹ đầu tư 1337 Ventures, tổ chức sáng kiến kinh doanh Mekong (Mekong Business Initiative) phối hợp cùng Dreamplex tổ chức. Về cách tổ chức, Alpha Startups là một chương trình ươm … Read More