Navi ra đời như thế nào?

Ngày nay, hầu như các giải pháp công nghệ thường xuất phát từ một khó khăn nào đó mà do những người sáng lập vô tình phát hiện ra hoặc do chính họ mắc phải. Travis Kalanick trong một lần … Read More