Điều khoản và Điều kiện dành cho khách hàng

Khi thực hiện đặt phòng tại hệ thống Navi Booking, người dùng cần phải thỏa mãn những điều kiện sau: 1. Độ tuổi Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên hệ … Read More